هتل آپارتمان

شناسنامه ملک منطقه : اروپایی - شیشلی - شیشلی مرکزی تعداد طبقه: 8 طبقه متراژ : هر طبقه 145 متر تعداد اتاق : 45 اتاق وضعیت سند : آزاد و [...]

ملک تجاری

شناسنامه ملک منطقه : اروپایی - شیشلی تعداد مغازه: 2 باب مغازه تجاری 165 متری تعداد طبقه: 8طبقه وضعیت سند : آزاد و آماده انتقال تایید شده توسط وکلای شرکت [...]