بیمه در صادرات

بیمه در صادرات و واردات نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. بدون داشتن بیمه‌نامه ریسک انجام واردات و صادرات بسیار بالا خواهد بود. دو طرف اصلی یک بیمه‌نامه، بیمه‌گذار […]

نقشه راه صادرات

طرح صادرات و نقشه راه صادرات ( Export Plan) : وقتی نگاه یک مجموعه تجاری، نگاه صادراتی باشد، طرح تجاری یا به عبارتی business plan  به نقشه راه صادرات و […]